AURORASTARS

       


 
        

               
    
                   

    
Vi planerar en valpkull, som beräknas komma i
slutet på april. Efter ”Micro” och undan ”Juni”.
   
E : Aurorastars Fernando Pessoa
U : Tingate’s Zweet Zurprize

               


Aurorastars June Miller ”Juni”
Inavelsgrad 3,4%
Juni är heriditärt fri från PRA-1 samt Patella UA
Micro är DNA testad Normal/Clear samt Patella UA
E: Se Uch, Fi Uch, Nord JV -17 Silenzio’s Kickoff
U: Caspian’s Hippy Hippy Shake
Se Uch Caspian’s Macintosh ”Micro”
Fotograf : Anette Johansson