AURORASTARS

       


 
        

               
    
             ”Bianca”
 Pappilove’s Bubblegum
E: Tingate’s Original Opal
U: Pappiloves Nightwish

Frankie och Bianca är heriditärt fria från PRA 1 samt PL UA.
          ”Frankie”
      Aurorastars James Dean
E: Aurorstars Fernando Pessoa
U: Tinagate’s Zweet Zurprize
Vi planerar att para Bianca på nästa löp med Frankie,
troligtvis till sommaren 2021.
Foto: Emilia Sörlen Hagrot