Till våren 2024 planerar

       vi två valpkullar.

Juni är parad och väntas valpa i slutet

av Mars. Se mer under fliken Planer.

Copyright och webmaster :
Ylva Robin och Sofia Cedervall


Uppdaterad 2024-02-15